27 წელია “სოფმარ”-ი საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების სფეროში ლიდერია.ბოლო 2 წელია,შპს “სოფმარ”-ის ტერმინალზე არსებულ საამქროში,ევროპული პროექტით,38 ტონიან თვითმცლელ მისაბმელებს ვაწყობთ პოლონეთიდან და გერმანიიდან მიღებული მასალით,ჩვენს ავტოპარკს,რომელიც 40 მძიმეტონიან მანქანას ითვლის-ადგილზე,ჩვენი ძალებით ვუწევთ სარემონტო-პროფილაქტიკურ მომსახურეობას,ვამზადებთ და ვარემონტებთ ალუმინის ნავებს და კატარღებს,ასევე,შავი და ფერადი ლითონებიდან ვადგენთ სხვადასხვა კონსტრუქციას,ვაწარმოებთ სახარატო და საფრეზერო სამუშაოებს.

დღეს, შპს “სოფმარ” არამარტო წარმატებული გადამზიდი კომპანიაა.
ჩვენ ასევე,დამოუკიდებლად ვქმნით და ვაწარმოებთ:

  • ალუმინის ნავების და კატარღების დამზადება-რემონტი
  • შავი და ფერადი ლითონებიდან კონსტრუქციების აგება
  • ევროპროექტით თვითმცლელი მისაბმელების აწყობა პოლონური და გერმანული მასალით
  • სახარატო და საფრეზერო სამუშაოები
  • მძიმეწონიანი ავტომანქანების სარემონტო-პროფილაქტიკური მომსახურება
  • მცირეგაბარიტიანი მიწისმწოვი აგრეგატის წარმოება

+ 995 568 642406

ფოტოებზე ასახულია შპს „სოფმარ“-ის ტერმინალზე მცირეგაბარიტიანი მიწისმწოვი აგრეგატის წარმოების პროცესი