27 წელია “სოფმარ”-ი საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების სფეროში ლიდერია.ბოლო 2 წელია,შპს “სოფმარ”-ის ტერმინალზე არსებულ საამქროში,ევროპული პროექტით,38 ტონიან თვითმცლელ მისაბმელებს ვაწყობთ პოლონეთიდან და გერმანიიდან მიღებული მასალით,ჩვენს ავტოპარკს,რომელიც 40 მძიმეტონიან მანქანას ითვლის-ადგილზე,ჩვენი ძალებით ვუწევთ სარემონტო-პროფილაქტიკურ მომსახურეობას,ვამზადებთ და ვარემონტებთ ალუმინის ნავებს და კატარღებს,ასევე,შავი და ფერადი ლითონებიდან ვადგენთ სხვადასხვა კონსტრუქციას,ვაწარმოებთ სახარატო და საფრეზერო სამუშაოებს. დღეს, შპს “სოფმარ” არამარტო წარმატებული გადამზიდი კომპანიაა.
ჩვენ დამოუკიდებლად ვქმნით და ვაწარმოებთ