ფოთში კატარღების შეკეთება და მშენებლობა დაიწყო

27 წელია “სოფმარ”-ი საერთაშორისო სატვირთო გადაზიდვების სფეროში ლიდერია.ბოლო 2 წელია,შპს “სოფმარ”-ის ტერმინალზე არსებულ საამქროში,ევროპული პროექტით,38 ტონიან თვითმცლელ მისაბმელებს ვაწყობთ პოლონეთიდან და გერმანიიდან მიღებული მასალით,ჩვენს ავტოპარკს,რომელიც 40 მძიმეტონიან მანქანას ითვლის-ადგილზე,ჩვენი ძალებით ვუწევთ სარემონტო-პროფილაქტიკურ მომსახურეობას,ვამზადებთ და ვარემონტებთ ალუმინის ნავებს და კატარღებს,ასევე,შავი და ფერადი ლითონებიდან ვადგენთ სხვადასხვა კონსტრუქციას,ვაწარმოებთ სახარატო და საფრეზერო სამუშაოებს. დღეს, შპს “სოფმარ” არამარტო წარმატებული გადამზიდი კომპანიაა.
ჩვენ დამოუკიდებლად ვქმნით და ვაწარმოებთ

 

2020-02-29T01:12:52+04:00
Cheap Website Traffic