გადაზიდვას ახორციელებს გადამზიდავი, ტვირთის გადაზიდვის ორგანიზებას კი – ექსპედიტორი.

გადაზიდვისათვის გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი: სატვირთო მანქანა, გემი, რკინიგზა. ამიტომაც ერთიანი გადამზიდავი არ არსებობს.

აქედან გამომდინარე, უფრო მომგებიანია თქვენი ტვირთის ჩამოტანა შეუკვეთოთ ექსპედიტორს.

ტვირთის მიღება შესაძლებელია კონოსამენტის წარდგენის ან რელიზის თანახმად.

კონოსამენტი (Bill of Lading) – საზღვაო ზედდებული,საზღვაო გადაზიდვის ძირითადი დოკუმენტია.

კონოსამენტი (Bill of Lading) ასრულებს შემდეგ მნიშვნელოვან ფუნქციებს:

საზღვაო გადაზიდვის ხელშეკრულება;
ხელწერილი ტვირთის მიღებაზე;
ტვირთგანმკარგველი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს, ვინ არის ტვირთის მიმღები:
პირდაპირი მიმღები (კონოსამენტში მითითებულია პირდაპირი მიმღები-ორგანიზაცია ან პირდაპირი მიმღების სახელი, გვარი);
წარმომდგენზე (კონოსამენტში არ არის მითითებული პირდაპირი მიმღები, კონოსამენტში წერია – to order ,წარმომდგენზე);
განმკარგველი (to order of – პირის და ორგანიზაციის განკარგვით).
რელიზი – თანხმობა ტვირთის გაცემაზე კონოსამენტის ორიგინალის წარმოდგენის გარეშე, ტვირთის გამომგზავნის პირდაპირი მითითებით

ფრახტი – ეს არის საზღვაო გზით გადაზიდვის ღირებულება ,ნავსადგურებში ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის საფასურის გარეშე

THC -ეს არის გემიდან ან გემზე კონტეინერის დატვირთვის ან ჩამოცლის საპორტო-სატერმინალო ხარჯები , რომლებშიც შედის საბაჟო საწყობში მიწოდების ხარჯებიც.

დაგვირეკეთ:

პროფესიული რჩევები

კონსულტაცია უფასოდ

+995 493 220266

20-ფუთიანი სტანდარტული კონტეინერი
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი20' = 6096 mm7' 9.25" = 2370 mm8'6" = 2591 mm
შინაგანი19' 5.75" =5935 mm7' 8" = 2335 mm7' 9.75" = 2383 mm
ზომები7' 8" = 2335 mm7' 6.25" = 2292 mm
წონა
მაქს.ბრუტო52910 lbs = 24000 kg
ტარა4585 lbs = 2080 kg
მაქს.დატვირთვა48325 lbs = 21920 kg
მოცულობა (ტვირთამწეობა)1197.25 cub. ft. = 33,9 cub. m
40-ფუთიანი სტანდარტული კონტეინერი
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი40' = 12192 mm8' = 2438 mm8' 6" = 2591 mm
შინაგანი39' 3.25"=12022 mm7' 5.625" =2352 mm7' 10.25" = 2395 mm
ზომები7' 8.25" =2343 mm7' 5.75" =2280 mm
წონა
მაქს.ბრუტო67200 lbs = 30480 kg
ტარა8600 lbs = 3900 kg
მაქს.დატვირთვა58600 lbs = 26580 kg
მოცულობა (ტვირთამწეობა)2392 cub. ft. = 67,7 cub. m
40-ფუთიანი high cube კონტეინერი (გაფართოებული მოცულობა)
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი40' =12192 mm8' =2438 mm9' 6" =2895 mm
შინაგანი39' 5.25"=12022 mm7' 8.5" =2352 mm8' 10.25" =2700 mm
ზომები7' 5.75" =2340 mm8' 5.75" =2585 mm
წონა
მაქს.ბრუტო67200 lbs = 30480 kg
ტარა9150 lbs = 4150 kg
მაქს.დატვირთვა58050 lbs = 26330 kg
მოცულობა (ტვირთამწეობა)2697 cub. ft. = 76,4 cub. m
45-ფუთიანი high cube (გაფართოებული მოცულობა)
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი45' =13716 mm8'0'' =2438 mm9' 6" =2896 mm
შინაგანი44'4''=13513 mm7'7'' =2311?mm8'8'' =2642mm
ზომები7'7'' =2311mm8'5'' =2565 mm
წონა
მაქს.ბრუტო77117 lbs =?34934 kg
ტარა9921 lbs =?4494?kg
მაქს.დატვირთვა67196 lbs =?30440?kg
მოცულობა (ტვირთამწეობა)3019 cub.ft. = 82,5 cub.m
რეფრიჟერატორული  კონტეინერები
20-ფუთიანი რეფრიჟერატორული კონტეინერი
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი20' =6096 mm7' 9.25" =2370 mm8'6" =2591 mm
შინაგანი17' 9" =5455 mm7' 4.15" =2260 mm7' 4.64" =2275 mm
კარები7' 3.39" =2237 mm7' 4.15" =2260mm
წონა
მაქს.ბრუტო59520 lbs = 27000 kg
ტარა6724 lbs = 3050 kg
მაქს.დატვირთვა52800 lbs = 23950 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)988.8 cub. ft. = 28.0 cub. m
40-ფუთიანი რეფრიჟერატორული კონტეინერი
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი40' =12192 mm8' =2438 mm8'6" =2591 mm
შინაგანი37' 9.1" =11555 mm7' 5" =2286 mm7' 4.8" =2280 mm
კარები7' 4.97" =2285 mm7' 3.65" =2245mm
წონა
მაქს.ბრუტო67200 lbs = 30480 kg
ტარა9634 lbs = 4370 kg
მაქს.დატვირთვა57560 lbs = 26110 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)2126 cub. ft. = 60,2 cub. m
40-ფუთიანი high cube რეფრიჟერატორული კონტეინერი (გაფართოებული მოცულობის)
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი40' =12192 mm8' =2438 mm9'6" =2895 mm
შინაგანი37' 9.3" =11560 mm7' 5" =2286 mm8' 2.02" =2500 mm
კარები7' 5" =2286 mm8' 1.3" =2478mm
წონა
მაქს.ბრუტო67200 lbs = 30480 kg
ტარა9259 lbs = 4200 kg
მაქს.დატვირთვა57940 lbs = 26280 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)2126 cub. ft. = 66,1 cub. m
იზოლირებული კონტეინერები
20-ფუთიანი იზოლირებული კონტეინერები
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი19' 10,5" =5823 mm8' =2438 mm8' =2438 mm
შინაგანი18' 6,5" =5685 mm7' 4" =2256 mm6'10" =1859 mm
კარები7' 4" =2256 mm6'10" =1859mm
წონა
მაქს.ბრუტო44800 lbs = 20320 kg
ტარა5600 lbs = 2540 kg
მაქს.დატვირთვა39200 lbs = 17780 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)929 cub. ft. = 26.31 cub. m
კონტეინერები ვენტილაციით
20-ფუთიანი კონტეინერი ვენტილაციით
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი19' 9,1" =6068 mm7' 9,99"=2438 mm8' 5,01"=2591 mm
შინაგანი19' 3,6" =5900 mm7' 6,21" =2323 mm7' 7,66" =2367 mm
კარები7' 4" =2256 mm6'10" =1859mm
წონა
მაქს.ბრუტო52910 lbs = 24000? kg
ტარა5842 lbs = 2650 kg
მაქს.დატვირთვა47070 lbs = 21350 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)1146 cub. ft. = 32,44 cub. m
ვენტილაციაTop: 9,000 cm3 x side Base: 1,000 cm3 x side
ღია კონტეინერები
20-ფუთიანი ღია კონტეინერი open top
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი20' =6096 mm8'=2438 mm8' 6"=2591 mm
შინაგანი19' 4,3" =5902 mm7' 6,21" =2323 mm7' 7,66" =2367 mm
კარები7' 4" =2256 mm7' 8,5" =2352mm
წონა
მაქს.ბრუტო52910 lbs = 24000? kg
ტარა5380 lbs = 2440 kg
მაქს.დატვირთვა47520 lbs = 21560 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)1133 cub. ft. = 32 cub. m
40-ფუთიანი ღია კონტეინერი open top
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი40' =12192 mm8'?=2438 mm8' 6"=2591 mm
შინაგანი39' 5,2" =12021 mm7' 8,4" =2350 mm7' 7,7" =2367 mm
კარები7' 8" =2338 mm7' 3,8" =2234 mm
წონა
მაქს.ბრუტო79370 lbs = 36000 kg
ტარა9760 lbs = 4430 kg
მაქს.დატვირთვა69600 lbs = 31570 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)2355 cub. ft. = 66,7 cub. m
Flatrack კონტეინერები
20-ფუთიანი flatrack კონტეინერი
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი20' =6096 mm8'=2438 mm8' 6"=2591 mm
შინაგანი18' 9,4" =5727 mm7' 4,1" =2240 mm7' 1,3" =2170 mm
კომპაქტური ვარიანტი (შიდა ზომები)?18' 9,4" =5727 mm7' 4,1" =2240 mm1' 4,6" =420 mm
წონა
მაქს.ბრუტო66140 lbs = 30480? kg
ტარა6500 lbs = 2950 kg
მაქს.დატვირთვა60690 lbs = 27530 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)986 cub. ft. = 27,9 cub. m
40-ფუთიანი flatrack კონტეინერი
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი40' =12192 mm8'=2438 mm8' 6"=2591 mm
შინაგანი39' 5,6" =12032 mm7' 4,1" =2240 mm6' 8,1" =2034 mm
კომპაქქტური ვარიანტი?39' 5,6" =12032 mm7' 4,1" =2240 mm1' 10,4" =570 mm
 (შიდა ზომები)
წონა
მაქს.ბრუტო88180 lbs = 45000 kg
ტარა12190 lbs = 5530 kg
მაქს.დატვირთვა87020 lbs = 39470 kg
მოცულობა(ტვირთამწეობა)1936 cub. ft. = 54,8 cub. m
ტანკ -კონტეინერი
ზომებისიგრძესიგანესიმაღლე
გარეგანი20' =6096 mm8'=2438 mm8' 6"=2591 mm
წონა
მაქს.ბრუტო7981-9304 lbs = 3620-4220 kg
ტარა68340 lbs = 31000 kg
მაქს.დატვირთვა847,6 cub. ft. = 24 cub. m = 24000 ლიტრი

ტვირთის  მიმღები ვალდებულია  წარმოადგინოს  გადამზიდავთან ან აგენტთან შემდეგი დოკუმენტები:

  1. კონოსამენტის(Bill of  Lading) ორიგინალი ,როგორც ხელწერილი (მიმღები ხელს აწერს  კონოსამენტზე, რითაც ადასტურებს ტვირთის მიღებას-ინდოსირება);
  2. პასპორტი, იმ  შემთხვევაში თუ მიმღები ფიზიკური პირია;
  3. მინდობილობა, თუ მიმღები იურიდიული პირია.

ტრანზიტული ტვირთის გაფორმება

დამკვეთი ვალდებულია წარმოადგინოს  გადამზიდავთან ან აგენტთან შემდეგი დოკუმენტები:

  1. კონოსამენტი (Bill of  Lading) ორიგინალი ან რელიზი;
  2. ინვოისი (ანგარიში) ასლი;
  3. წერილობითი განკარგულება ან გადამზიდავთან დადებული ხელშეკრულება გადაზიდვაზე, სადაც აღნიშნულია ტვირთის საბოლოო დანიშნულება.

 დაგვირეკეთ:

პროფესიული რჩევები

კონსულტაცია უფასოდ

+995 493 220266