სარკინიგზო გადაზიდვები საუკეთესო გადაწყვეტილებაა, როცა განსაკუთრებით დიდი მოცულობის ტვირთები უნდა გადაიზიდოს შორ მანძილებზე.

რკინიგზით მოსახერხებელია როგორც სტანდარტული, ასევე არაგაბარიტული და სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა. “სოფმარი“ გთავაზობთ სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურების სრულ კომპლექსს:

  1. ტვირთების სარკინიგზო საკონტეინერო გადაზიდვები;
  2. სარკინიგზო გადაზიდვები ვაგონებით.

სარკინიგზო გადაზიდვებისათვის ძირითადად გამოიყენება შემდეგი ტიპის კონტეინერები:

  • 20 ფუთიანი სტანდარტული;
  • 20 ფუთიანი Heavy Test;
  • 20 ფუთიანი Open Top(ღია/ტენტიანი);
  • 40 ფუთიანი სტანდარტული;
  • 40 ფუთიანი High Cube;
  • 40 ფუთიანი Open Top(ღია/ტენტიანი).

კონტეინერი შეირჩევა იმ ტვირთის მიხედვით, რომლის ტრანსპორტირებაა საჭირო. ასევე, ტვირთების გადაზიდვა შეიძლება პლატფორმებით. პლატფორმებს ძირითადად იყენებენ ტექნიკის ტრანსპორტირებისათვის.

ნაყარი ტვირთებისათვის იყენებენ სპეც.ვაგონებს – ჰოპერებს, თხევადი ტვირთებისათვის სპეც. ვაგონებს – ცისტერნებს. ჩვეულებრივი ტვირთებისათვის კი ღია, ნახევარ ვაგონებს.

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:სომხეთი, აზერბაიჯანი, შუა აზია, უკრაინა.

დაგვიკვეთეთ:

ეკატერინე ალანია

დირექტორის პირველი მოადგილე

catherine@sofmar.ge

+995 493 220266