„სოფმარი“ ახორციელებს ავტოგადაზიდვებს როგორც ქვეყნის გარეთ,ევროპის ნებისმიერ ქვეყნიდან, დსთ ქვეყნებში და ამიერკავკასიაში, ასევე შიდაგადაზიდვებს საქართველოში.

„სოფმარი“ გთავაზობთ მომსახურეობების შემდეგ სახეობებს:

  1. მთლიანი ტვირთების გადაზიდვა კარიდან კარამდე;
  2. შერეული ტვირთების გადაზიდვა;
  3.  (კონსოლიდაცია, შენახვა, საბაჟო გაფორმება, ექსპორტის დეკლარაცია ,TIR, CMR);
  4. საწყობების მომსახურეობა ევროპის შემდეგ ქვეყნებში : გერმანია, პოლონეთი, იტალია, ბულგარეთი, თურქეთი, უკრაინა;
  5. ჩვენს პარტნიორებს ვთავაზობთ მომსახურეობის გაწევას შემდეგი  სატრანსპორტო საშუალებებით; ევროფურები (სტანდარტული ტენტი, მეგა , ჯუმბო), რეფ – მაცივრები , თერმოკინგები;
  6. საშიში ტვირთების გადაზიდვა (ADR, IMO);
  7. არაგაბირიტული ტვირთების გადაზიდვა (გაცილების ორგანიზება, ნებართვების აღება) ევროპის ნებისმიერი ქვეყნიდან და კავკასიის შიგნით;
  8. ჩვენს მიერ მოწოდებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას გააჩნია  დაზღვევის    СMR პოლისი, მიუხედავად ამისა, ჩვენ დაზღვეული გვაქვს გადამზიდავის და ექსპედიტორის პასუხისმგებლობაც!;
  9. ჩვენი თანამშრომლები  უმოკლეს ვადაში  ოპტიმალური ფასისა და ტვირთის მოწოდების გონივრული ვადის გაანგარიშებით  წარმოგიდგენენ გადაზიდვის საუკეთესო სქემას და მარშრუტს, დაგეხმარებიან ტვირთის საბაჟო გაფორმებაში, მისი შენახვის, დაზღვევის ან სერტიფიკაციის პროცედურებში.

„სოფმარ“-ს საკუთარი ავტოპარკი ყავს დაკომპლექტებული ინტერნაციონალის, ფრეითლაინერის,   პიტერბილტის და სხვა მარკის ამერიკული და ევროპული მძიმეწონიანი ავტომობილებით, რომელთა ტექნიკურ გამართულობას და სამუშაო მზადყოფნას უზრუნველყოფენ „სოფმარის“ ტერმინალის ტექნიკური  ჯგუფის  ინჟინრები და ხელოსნები.მანქანები გადიან  როგორც აუცილებელ, ყოველდღიურ შემოწმებას რეისის წინ, ასევე ყოველთვიურ გეგმიურ შემოწმებას. ასეთი მიდგომა ჩვენი წარმატების და თქვენი სიმშვიდის საწინდარია.

დაგვიკვეთეთ:

sofmar@sofmar.ge

+995 493 220266